ROR predstavlja svoje iskustvo ostaloj deci u opštinama Kosovu

Da bi se videlo koliko se poštuju dečja prava od same dece u školama, Grupa dece posmatrača – ROR (Respect our Rights) tokom celog oktobra meseca je posećivala osnovne i niže srednje škole, te dečje skupštine u opštinama; Peć, Priština, Mitrovica, Ðakovica, Uroševac, Prizren i Gnjilane. U ovim posetama članovi ove grupe su razmenili iskustva sa decom iz tih opština, pružili su podršku i ohrabrili ih da monitorišu sprovođenje njihovih prava u njihovoj opštini.

Ove posete su pokazale veoma uspešne rezultate, dostignut je cilja koji su imala deca Skupštine, konkretnije predsjedništva škola da su informisani da na Kosovu postoji jedna grupa koja je sastavljena od dece i snažno štiti njihova prava. Tokom prezentacije ROR-a i njegovog rada, stalno je imalo sagovorništva sa drugom deco mod kojih su uzeta pitanja i sugestije.

Članovi Grupe ROR su se pokazali kao otvoreni za tretiranje svake vrste problema koji se pojavi. Djeca koja su posećena od ROR su dobila po jedan primerak izveštaja “Naša Realnost”, istraživanja koji je proizašao od same grupe a gde mogu naći dosta stvari koja se tiču njih samih, kao i upoznali su se sa mogućnošću koju imaju na polju saradnje sa grupom ROR. Deca su se osećala izuzetno zadovoljnom što sada već imaju još jednu adresu gde mogu izneti svoja nezadovoljstva.

Članovi Grupe ROR su obećali deci da će se truditi da onoliko koliko budu imali kompetencija da će izaći u susret svakom detetu na Kosovu koje potraži podršku.

Vesti