Održana je konferencija “Šta je uradila, ili treba uraditi država u zaštiti dece na Kosovu”

Priština: 18 novembar 2015 – Organizacija “Syri i Vizionit” u partnerstvu sa “Save the Children”, danas je organizovala jednu konferenciju povodom obeležavanja Dana Međunarodne Konvencije za Dečja Prava, na kojoj su diskutovane preporuke izveštaja “Naša Realnost”, i u kojim institucijama su predstavljena njihova dostignuća na poboljšanju i zaštiti dječjih prava.

Pozvani na konferenciji, predstavnici ovdašnjih i međunarodnih institucija na Kosovu, kao i iz lokalne vlasti iz nekoliko opština, zvaničnici obrazovanja, socijalnih centara, policije, koordinatori ljudskih prava, roditelji i učenici, kao i iz civilnog sektora i medija, su diskutovali nalaze koje je objavila u svom izveštaju grupa ROR. Jedna grupa za monitorisanje nazvana ROR “Poštujte naša Prava” – Respect our Rights (ROR), sačinjena od 24-oro dece iz svih opština Kosova, a koja su u jednom jednogodišnjem periodu monitorisala školu i sprovođenje pomenute Konvencije na Kosovu.

Oni su rekli da treba bolja saradnja i koordinacija na lokalnom i centralnom nivou, radi poboljšanja stanja sprovođenja dečjih prava na Kosovu.

Azem Guri, savetnik ministra za obrazovanje, Arsima Bajramija, je rekao da Ministarstvo razmatra preporuke grupe ROR i one će biti inkorporirane u petogodišnjoj strategiji 2016-2020, uključujući i preporuke za obezbjeđivanje transporta za školsku decu, sprečavanje napuštanja škola, itd.

U ime Policije Kosova, Sali Dragidella je rekao da se radi na povećanju bezbednosti u i oko škola, kako bi se sprečile negativne pojave. Dok je Igballe Rrahmani iz institucije Ombudspersona rekla da deo preporuka Grupe ROR biće obuhvaćen u zaključnom izveštaju koji će Narodni Advokat adresirati Parlamentu.

Učesnici su tražili veće učešće dece u školama. A po organizatoru konferencije, Teuta Uka iz nevladine organizacije “Syri i vizionit” koja kaže da je Grupa ROR, monitorisanjem i sprovođenjem konvencije, i izveštavanje zasnovano na jednogodišnjem istraživanju, postigla da senzibilizira vezano za poboljšanje stanja u ovom sektoru, obuhvatajući sve aktere da rade zajedno za poboljšanju stanja.

Vesti