“Karavan Dečjih Prava”

20 Novembar 2015: Na Međunarodni Dan za Dečja Prava; Syri i Vizionit u saradnji sa Save the Children, Dečjom grupom” Respect Our Rights” (RoR), Dečje Opštinske Skupštine, škole i lokalni i centralni zvaničnici su sproveli jedan veći broj aktivnosti u svim glavnim centrima po Kosovu.
Cilj aktivnosti je bio podizanje svesti dece o njihovim pravima.
Ovaj dan aktivnosti je nazvan “Karavan Dečjih Prava”.

Članovi Grupe ROR su pozvani kao musafiri na jutarnjem programu Radio Kosova gde će izložiti svoj program o Karavanu Međunarodnog Dana za Dečja Prava.
RoR zajedno sa nekoliko članova dečje Skupštine Peći na gradskom trgu su razdelili brošure o Dečjim pravima zajedno sa lokalnim zvaničnicima.
Na trgu opštine Dečane, u vremenu od jednog sata su razdeljene brošure zajedno sa lokalnim zvaničnicima.

RoR je zajedno sa nekoliko članova dečje skupštine Ðakovice, kojima se priključila Peć, na trgu Opštine Ðakovica su distribuirali brošure zajedno sa opštinskim zvaničnicima.
Deca iz Peći i Ðakovice su otputovala zajedno u Prizren gde su bili zajedno sa nekoliko dece N.S.Š. iz Prizrena i zajedno sa članovima grupe ROR i na trgu u Prizrenu su razdelili veći broj brošura.
Deca su dočekana od predsednice Komisije za Dečja Prava u Parlamentu Kosova i drugih poslanika.

Članovi RoR-a su se pridružili opštinskim zvaničnicima, kao i deca skupštine u nekoliko aktivnosti su dočekivani na sastanku sa Ministrom Obrazovanja.
U opštini Gnjilane članovi grupe RoR su bili sa decom u osnovnim školama “Selami Hallaći” i “Thimi Mitko” na prezentaciji Međunarodne Konvencije o dečjim pravima.
Deca su srela predsednika opštine Gnjilane.

Članovi Grupe RoR zajedno sa dečjom skupštinom u Centru Kulture su održali predavanja posvećena međunarodnoj Konvenciji za dečja prava.
Na svim ovim aktivnostima osoblje Syri i Vizionit kao i Save the Children su podržavali decu!

Vesti