Hera Luma një nga anëtaret e grupit tonë morri pjesë në Javën e të Mësuarit për Arsimin Gjithëpërfshirës

Organizuar nga Save the Children Suedi, Hera Luma një nga anëtaret e grupit tone morri pjesë në Javën e të Mësuarit për Arsimin Gjithëpërfshirës (6-9 Gusht) që është mbajtur në Bangkok, Tajlandë.

Ajo pati rastin te prezantoi punën e ROR dhe angazhimin e saj në grupin tonë qysh në moshën 14 vjeçare.

Hera gjithashtu prezantoi rreth progresit dhe mësimeve të nxjerra nga zbatimi i projektit “Respektoni të Drejtat Tona” dhe praktikat e punës gjate implementimit te projektit me "Asamblenë Komunale të Fëmijëve", projekte këto të cilat inkurajojnë grupe të udhëhequra nga fëmijët në Kosovë që të avokojnë për të drejtat e tyre dhe për qytetari aktive. 

Lajme

22.11.2019

Përfaqësuesit e ROR Fleta and Fati paten një rast unik që ta takojnë Shefen Ekzekutive të Save the Children, Inger Ashing

Përfaqësuesit e fëmijëve nga Respect Our Right - ROR që mbështetet nga Save the Children në Kosovë, Fleta and Fati paten një rast unik që ta takojnë Shefen Ekzekutive të Save the Children, Inger Ashing dhe Drejtorin për Të Drejta të Fëmijëve në Save the Children International, z. Sigurd Johns gjatë konferencës së Konventës për të Drejta të Fëmijës 30 #CRC30...