Grupi ROR merr pjesë në dëgjimin buxhetor në Gjakovë

Një anëtar nga grupi ynë, sot më 09.09.2019 ka marrë pjesë në dëgjiminbuxhetor kryesor i cili u mbajt në Sallën e Kuvendit Komunal në Gjakovë. Aty u njoftua me projektet kapitale të cilat janë propozuar përperiudhën 2020-2022. Disa nga projektet kapitale që kanë të bëjnë mefëmijët janë: projektet për rregullimin dhe mirëmbajtjen e shkollave,rrethimi i oborreve të shkollave, ndërtimi i terreneve sportive nëshkolla, rregullimi i kulmeve nëshkolla, renovimi dhe ndërtimi i nyjeve sanitare nëpër shkolla, ndërtimi I qerdheve, dhe revitalizimi i Qendrave Rinore. Anëtari jonë iparashtroi dy pyetje gjatë këtij diskutimi: 1. A parashihet ndërtimi ikëndeve të lojërave për fëmijë në pjesën e re të Parkut të Qytetit pasinë pjesën e vjetër ishte larguar një i tillë dhe 2. Kur do tëfunksionalizohet Kinemaja e qytetit, e cila ka qenë një nga kushtet emarrjes në shfrytëzim të një pjese të Pallatit të Kulturës nga njëbiznes privat ? Në pyetjen e parë, kryetari i Komunës së Gjakovës, z.Ardian Gjini u përgjigj: Është e vërtetë se këndi i lojërave në pjesën e vjetër të parkut është heq pasi nuk ka qenë në një vend të duhur përfëmijët, dhe se një kënd i ri lojërash parashihet të ndërtohet në pjesën e re të Parkut të Qytetit. Ndërsa lidhur me pyetjen e dytë, ai upërgjigj se i është dhënë premtimi nga pronari i atij biznesi seKinemaja e qytetit do të funksionalizohet më së largu deri në nëntor tëkëtij viti, dhe nëse një gjë e tillë nuk do të ndodhë, padyshim qëKomuna do të marr masa.

Lajme

09.10.2019

Rea Sylejmani do të flet në Parlamentin Europian duke ju drejtuar Eurodeputetëve për çështjen e vajzat në Kosovë dhe më gjerë

Ne kuadër të Javës së Veprimit për Vajzat dhe Gratë, Rea Sylejmani, anëtare e Respect Our Right - ROR do të flet në Parlamentin Europian për pjesëmarrjen e vajzave dhe grave në shoqëri duke ju drejtuar Eurodeputetëve për të ngritur çështje të rëndësishme për vajzat në gratë në Kosovë dhe më gjerë. Kjo ngjarje po shënohet nga Save the Children...