Kontakti

NGO “Syri i Vizionit” (SiV)

Project Manager
F: +381 (0) 39 423 240
[email protected]
www.syriivizionit.org
S: Isa Demaj – No 14. 30000 Pejë

Save the Children

Address: Gazmend Zajmi, no. 01, 10 000, Prishtina, Kosova/o
Phone: +381 38 23 26 91
Fax: +381 38 23 26 93
Email: [email protected]
Website: http://kosovo.savethechildren.net
Facebook: https://www.facebook.com/savethechildreninkosova

Lajme

05.08.2019

Anëtarët e ROR nga Komuna e Fushë-Kosovës kanë marrë pjesë në dëgjimin buxhetor.

Anetaret e ROR nga Komuna e Fushë-Kosovës kanë marr pjesë në degjimin buxhetor dhe dhe, si grup i fëmijëve (ROR) shprehem qendrimin tonë si fëmijë dhe shfaqem interesat e fëmijëve,ku ndër të tjerat disa nga kerkesat tona ishin:•Ndërtimin e shkollave dhe sallave sportive;•Të ndërtohen parqe me shume në lagjet dhe hapsirat publike;•T'i kushtohet një rëndesi më e madhe...